Transmissor de senyal TM2F

La sèrie TM2F és un transmissor programable aïllat i autoalimentat de 2 fils, aquesta sèrie està disponible en diferents versions d’entrada: entrada universal, entrada de procés, entrada de temperatura, entrada Pt100 o entrada de termopar.

Fàcil de programar amb el programari de PC SuperVision o a la cara frontal amb una micro-consola

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

  • Alimentat pel bucle de sortida
  • Precisió: 0,1%
  • Sortida analògica aïllada 4-20 mA
  • Per al muntatge ferroviari DIN
  • Aïllament galvànic entre entrada/sortida: 1,5 kV 50Hz 1mn
  • Programable mitjançant la interfície TP2F ja sigui amb µconsole o amb programari.

FULL DE DADES (pdf) | MANUAL (pdf) |

Categoria: