Iskrobezpieczny kondycjoner sygnałów CAP-OSI

CAP-OSI posiada wejścia iskrobezpieczne: jest to sprzęt towarzyszący, który należy umieścić w strefie bezpiecznej lub w strefie 2 ATEX/IECEx.

Łatwy wybór kalibru wejścia i typu wyjścia za pomocą zworek umieszczonych na tylnej ściance.

DANE TECHNICZNE

PRZETWORNIK POMIAROWY DC, ISKROBEZPIECZNY, WYJŚCIE ATEX, ZASILANIE: Wysokie lub Niskie napięcie

  • Certyfikacja ATEX CE 0344 Ex II (1) GD [Ex ia] IIC i [Ex iaD]
  • Wejście inne niż IS: prąd lub napięcie stałe
  • Wyjście IS: 0-20 mA, 4-20 mA lub 0-10 V
  • Klasa dokładności: 0.2%
  • Zasilanie dla czujnika dwuprzewodowego
  • Do montażu na szynie DIN

DATASHEET (pdf) | MANUAL (pdf) |