Izolator sygnałów TPIv 5882

TPIv 5882 jest wysoce niezawodnym sterownikiem izolacyjnym przeznaczonym do monitorowania sieci napięcia przemiennego.

Galwaniczna przegroda między obwodem pomiarowym, napięciem pomocniczym i stykami wyjściowymi.

DANE TECHNICZNE

  • Sieci jedno- lub trójfazowe prądu przemiennego 0 do 550 V
  • Częstotliwość: od 50 Hz do 10 kHz
  • Domyślna wartość zadana alarmu dla ziemi regulowana w zakresie od 5 do 100 kOhm
  • Sterowanie działa nawet przy wyłączonym napięciu sieciowym
  • Zapis domyślny z automatycznym lub ręcznym zerowaniem
  • Domyślna symulacja za pomocą przycisku TEST
  • Wyjścia: 2 zestyki przełączne DLA ALARMU LUB PREALARMU
  • Uniwersalne zasilanie: 20 do 270 Vac i 20 do 300 Vdc

DATASHEET (pdf) | MANUAL (pdf) |