Kondycjoner sygnałów TPIv 10 A

TPIv 10A to łatwym do programowania kondycjonerem sygnału na przedniej ściance za pomocą mikrokonsoli lub za pomocą oprogramowania PC SlimSet przez standardowy kabel USB/µUSB.

DANE TECHNICZNE

  • Uniwersalne wejście: mA,mV,V,TC,PT100,rezystancja,…
  • Wyjście analogowe 0/4-20 mA
  • Dokładność: 0,1%.
  • Typowy czas reakcji: 400 ms
  • Programowalny współczynnik skali
  • Zasilanie dla czujnika dwuprzewodowego
  • Izolowane wyjście analogowe: napięciowe lub prądowe
  • Uniwersalny zasilacz: 20 do 270 V i 20 do 300 V DC
  • Do montażu na szynie DIN
  • Możliwość programowania za pomocą oprogramowania lub dotykowej konsoli µ (opcja)

DATASHEET (pdf) | MANUAL (pdf) |