Kondycjoner sygnałów TPIv 400 A

TPIv 400 A jest programowalnym kondycjonerem sygnałów, standardowo wyposażonym w tryb symulacji umożliwiający sprawdzenie poprawności konfiguracji lub instalacji.

Łatwe programowanie na przedniej ściance za pomocą mikrokonsoli z ekranem dotykowym LCD lub za pomocą oprogramowania SlimSet PC.

DANE TECHNICZNE

  • Wejście: mA, mV, V.
  • Dwukierunkowe wejście prądowe i napięciowe do +/-270 VDC
  • Dokładność: 0,1%.
  • Programowalny współczynnik skali
  • Zasilanie dla czujnika dwuprzewodowego
  • Izolowane wyjście analogowe: napięciowe lub prądowe
  • Do montażu na szynie DIN
  • Możliwość programowania za pomocą oprogramowania lub dotykowej konsoli µ (opcja)
  • Uniwersalny zasilacz: 20 do 270 V i 20 do 300 V DC

DATASHEET (pdf) | MANUAL (pdf) |