Konwerter sygnałów CAP10

Zastąpiony przez nowy model TMV 10 | CAPv 10 !!!

CAP 10 jest konwerterem cyfrowym konfigurowanym za pomocą zestawu 8 przełączników umieszczonych za przednią ścianą, umożliwiających wybór typu i kalibru wejścia i wyjścia, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek innych ustawień.

DANE TECHNICZNE

KONWERTER PARAMETRYZOWANY PRZEZ PRZEŁĄCZNIKI UNIWERSALNY ZASILACZ

  • Wejście uniwersalne: mA, mV, V, Pt100, TC, rezystancja,…
  • Wybór typu i kalibru wejścia za pomocą przełącznika
  • Izolowane wyjście analogowe 0-4-20 mA lub 0-10 V
  • Zasilanie dla czujnika dwuprzewodowego
  • Uniwersalny zasilacz: 20 do 270 V i 20 do 300 V DC

DATASHEET (pdf) | MANUAL (pdf) |