La millor experiència en enginyeria de la seva classe que millora el cicle de vida del producte i millora els processos de preparació operativa dels sistemes ferroviaris.

Avui en dia, els sistemes ferroviaris avançats requereixen un suport de comunicació àgil per gestionar la complexitat. Els sistemes crítics per a les tasques interconnecten les dades de trànsit a la taula de control, permetent una comunicació perfecta entre la informació en temps real, els sensors, els supervisors i el programari, així com els operadors i el personal de supervisió.

La gestió i el manteniment d’infraestructures és el principal motiu de l’aturada del ferrocarril i, en conseqüència, de la pèrdua de facturació del sector ferroviari. La gestió d’actius millorada implica un manteniment predictiu i diagnòstics basats en IA. Permeten als operadors detectar vulnerabilitats a la xarxa i arreglar-les abans que es converteixin en problemes importants. Aquests coneixements millorats ajuden a guiar la presa de decisions intel·ligents a l’hora de gestionar i supervisar les xarxes.

VEURE AQUESTS PRODUCTES
image