Zbieranie informacji

Pobieramy informacje, gdy użytkownik zarejestruje się na naszej stronie, połączy się z komputerem, dokona zakupu, weźmie udział w konkursie i/lub rozłączy się. Uzyskane informacje obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i/lub kartę kredytową.

Ponadto, automatycznie otrzymujemy i zapisujemy informacje pochodzące z urządzenia końcowego i nawigacyjnego, w tym adres IP, logi i urządzenia oraz żądaną stronę.

Wykorzystanie informacji

Wszystkie informacje, które otrzymamy od Ciebie, mogą być wykorzystane do :

  • Spersonalizuj swoje doświadczenie i odpowiedz na Twoje indywidualne potrzeby – Dostarcz spersonalizowaną treść publicystyczną
  • Ulepsz naszą stronę
  • Poprawić obsługę klienta i jego potrzeby w zakresie zarządzania.
  • Vous contact par e-mail
  • Zarządzanie konkursem, promocją lub badaniem

Poufność handlu w sieci (Confidentialité du commerce en ligne)

Jesteśmy jedynymi właścicielami informacji zgromadzonych na tej stronie. Twoje dane osobowe nie mogą być sprzedawane, zmieniane, przekazywane lub udostępniane innym podmiotom z jakiegokolwiek powodu, bez Twojej zgody, poza sytuacją, gdy jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi na żądanie i/lub przeprowadzenia transakcji, np. w celu wydania polecenia.

Ujawnianie informacji za pośrednictwem sieci

Nie sprzedajemy, nie wymieniamy i nie przekazujemy innym podmiotom danych osobowych, które można zidentyfikować. Nie dotyczy to osób trzecich, które korzystają z naszej strony internetowej lub prowadzą nasze interesy, pod warunkiem, że osoby te są zobowiązane do zachowania poufności tych informacji.

Uważamy, że konieczne jest udostępnienie informacji w celu zbadania, zapobieżenia lub podjęcia środków zaradczych w przypadku działań niezgodnych z prawem, oszustw, sytuacji stanowiących potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa fizycznego osób, naruszenia naszych warunków użytkowania lub w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy prawa.

Informacje nieprywatne mogą jednak zostać udostępnione innym podmiotom w celach marketingowych, reklamowych lub w innych celach.

Ochrona informacji

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych stosujemy różne środki bezpieczeństwa. W celu ochrony poufnych informacji przesyłanych drogą elektroniczną stosujemy kryptografię opartą na technologii. Chronimy również informacje przechowywane w sieci. Jedynie pracownicy, którzy muszą wykonać konkretną pracę (np. fakturowanie lub obsługa klienta), mają dostęp do informacji umożliwiających identyfikację osób. Komputery i serwery służące do przechowywania informacji umożliwiających identyfikację osób są przechowywane w bezpiecznym środowisku.

Czy używamy plików cookie?

Nasze pliki cookie ułatwiają dostęp do naszej witryny i identyfikują użytkowników, którzy ją odwiedzają. Ponadto nasze pliki cookie poprawiają wrażenia użytkownika dzięki śledzeniu i ujawnianiu jego intencji. Wykorzystanie plików cookie nie jest jednak w żaden sposób związane z informacjami umożliwiającymi identyfikację osób na naszej stronie.

Se désabonner

Używamy podanego przez Ciebie adresu e-mail do przesyłania informacji i aktualności związanych z Twoim poleceniem, okazjonalnych nowości w przedsiębiorstwie, informacji o produktach powiązanych itp. Jeśli w dowolnym momencie chcesz się wyrejestrować i nie otrzymywać więcej wiadomości e-mail, w dolnej części każdej wiadomości e-mail znajdują się instrukcje dotyczące rezygnacji. Możesz również wysłać wiadomość e-mail na adres info@ardetem-sfere.com.

Consentement

Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie naszej polityki poufności.