Transmissor de senyal ALBTN

La sèrie LBTN està dissenyada per al processament de mesures industrials: pressió, temperatura, velocitat, potència, intensitat, tensió, freqüència…

Aquesta sèrie es declina en 6 rangs d’instruments per al mesurament de CA.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

TRANSMISSOR DE MESURA ACTUAL EN VALOR RMS VERITABLE

  • Entrada: 0-5 A
  • Freqüència: de DC a 1 kHz
  • Sortida: 4-20 mA
  • Aïllament galvànic entre entrada / sortida / subministrament: 2kV eff 50Hz 1mn
  • Classe 0,5
  • Per al muntatge ferroviari DIN

FULL DE DADES (pdf) | manual (pdf) |