Analitzador de senyal PECA 3001

Els analitzadors de xarxes PECA 3001 estan especialment dissenyats per al mesurament, seguiment i control de tots els paràmetres d’una xarxa elèctrica.

Mostra 15 paràmetres per triar entre una llista de 90.

Totalment programable a les tecles del panell frontal.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

FONT D’ALIMENTACIÓ ANALITZADOR DE XARXES ELÈCTRIQUES: 230VAC

  • Per a xarxes de 3/4 fils equilibrades/desequilibrades monofàsiques o trifàsiques
  • Entrada: CT …/ 1A
  • Relacions TC i TV programables
  • 6 pantalles d’alta brillantor
  • 15 paràmetres en 5 pàgines: U,V,I,f,cos,P,Q,S, Ea., Er., …
  • Sortida digital RS485 / 422, comunicacions Modbus / Jbus
  • Temps de resposta: 180 a 325 ms
  • Format: 96x192mm.

FULL DE DADES (pdf) | MANUAL (pdf) |