Aïllador de bucle d’1 canal ATIs PF

L’ATIS PF resol els problemes clau comuns que es poden produir en els llaços de mesura i redueix el rebuig de les pertorbacions induïdes als cables.

La funció de protector contra llamps limita la tensió residual a la sortida de l’ATIS PF després d’un xoc de llamp a l’entrada a 21 V.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

AÏLLADORS DE BUCLE D’1 CANAL AMB FUNCIÓ INTEGRADA DE PROTECTOR DE LLAMPS

  • Permet xocs de fins a 5000 A sense destrucció
  • D’acord amb la norma IEC 61643-21
  • Aïllament entre entrada/sortida: 2 kV 50Hz 1 mn
  • Sense font d’alimentació
  • Classe 0.15 – temps de resposta 0,3 ms
  • Caiguda < de línia baixa 1.6 V
  • Blocs de terminal extraïbles
  • Mides: 75 x 22,5 x 120 mm
  • Per a muntatge en carril DIN

DATASHEET (pdf) | manual (pdf) |