Transmissor de senyal TMP

Substituït pel nou model TMvP | CAPvPLUS !!

El TMP és un transmissor de mesura d’entrada de CC o voltatge que accepta un senyal no estàndard i el converteix en un senyal de sortida aïllat estandarditzat de voltatge 0/10 o corrent 0-4/20mA (actiu o passiu).

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

TRANSMISSOR DE CORRENT CONTINU FONT D’ALIMENTACIÓ UNIVERSAL

  • Entrada: 4-20 mA
  • Sortida: 4-20 mA
  • Aïllament galvànic: 2KV
  • Classe de precisió: 0.2
  • Per a muntatge en carril DIN
  • Alimentació: de 20 a 270 vac i de 20 a 300 vdc

DATASHEET (pdf) | MANUAL (pdf) |