Convertidor de senyal TPI 10 IC

Substituït pel nou model TPIv 10 IC | µCv 10 IC !!

El TPI 10 IC és un convertidor de senyal programable, equipat de sèrie amb una funció de simulació de la mesura d’entrada.

Fàcil de programar a la cara frontal amb la micro-consola o mitjançant el software de PC SuperVision.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

FREQÜÈNCIA DEL CONDICIONADOR DE SENYAL PROGRAMABLE / RECOMPTE D’ENTRADA SORTIDA ANALÒGICA FONT D’ALIMENTACIÓ UNIVERSAL

  • Entrada de freqüència: NPN, PNP, lògica, NAMUR, contacte i alternant fins a 500V
  • OR comptant l’entrada
  • Precisió: 0,1%
  • Factor d’escala programable
  • Alimentació per a sensors de 2 fils
  • Sortida analògica aïllada: voltatge o corrent
  • Font d’alimentació universal: 20 a 250 vac i de 20 a 250 vdc
  • Per a muntatge en carril DIN
  • Programable per software o μconsole tàctil (opcional)

DATASHEET (pdf) | MANUAL (pdf) |