Indicador de Panell Digital DGN75 S

SUBSTITUÏT PELS NOUS MODELS DGN175 S | DIP1420 !!!

La DGN75 S és un Indicador de panell digital totalment programable amb protecció facial frontal IP 65.

La pantalla DGN75 S permet una lectura còmoda de la mesura, fins i tot de forma remota.

Fàcil programable a la cara frontal a través d’un teclat de 4 tecles.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

PANELL DIGITAL PROGRAMABLE MESURADOR

  • Visualització: +/- 10000 punts
  • Protecció facial frontal IP65
  • Format: 48 x 96 mm
  • 2 entrades de corrent bidireccional +/- 20 mA
  • Càlcul sobre les 2 entrades: suma/subtracció/multiplicació/divisió/valor absolut de la diferència
  • Visualització a l’elecció: entrada 1 / entrada 2 / resultat del càlcul
  • Factor d’escala programable
  • Precisió: 0,05 % de l’escala completa a + 25 ° C
  • Alimentació per a sensors de 2 o 3 fils

DATASHEET (pdf) | MANUAL (pdf) |

Categoria: Etiqueta: