Transmissor alimentat per bucle de 2 fils AL4

L’AL4 és un aparell que permet el subministrament de fins a 4 transmissors de dos fils.

Per evitar pertorbacions, comporta una partició galvànica entre sortides/sortides i subministrament/sortides.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

  • Alimentació amb 4 sortides per a transmissor de 2 fils
  • Valors nominals de les sortides: 24 VDC / 22 mA
  • Aïllament galvànic entre sortides/sortides i subministrament/sortides
  • Protecció contra curtcircuits
  • Llum de testimoni de presència a la xarxa
  • Per a muntatge en carril DIN

DATASHEET (pdf) | MANUAL (pdf) |