Transmissor de senyal autoalimentat TA

El transmissor TA permet la mesura de senyals sinusoïdals de CA.

TA està dissenyat per mesurar el valor rectificat mitjà, calibrat en RMS.

No requereix font d’alimentació, permet el processament de la intensitat mesures. Ben adaptat a la tensió dels entorns industrials.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

  • Entrada: 0-5 A AC
  • Freqüència: 45 Hz a 60 Hz
  • Sortida: 0-20 mA
  • Precisió: 0,5 %
  • Aïllament: entrada/sortida: 2 kV 1 min.

DATASHEET (pdf) | manual (pdf) |