μTACv60 > Transmissor Digital de Mesures TRMS tensió i corrent altern

El μTACv60 és un Transmissor Digital de Mesures TRMS programable per a corrent altern, tensió i freqüència.

Fàcil configurable pel software de PC SlimSet a través d’un cable USB / μUSB estàndard
o microconsol LCD tàctil.

Adequat per a xarxes elèctriques pertorbades, veritable mesura RMS.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

TRANSMISSOR DE MESURES DIGITALS, FONT D’ALIMENTACIÓ UNIVERSAL

  • Totalment programable (CT, VT, … programable)
  • Entrada: En = 1 i 5A ; Un = 100/190/440/600 Vac
  • Temps de cicle: 40 ms
  • Partició galvànica: IN / OUT / SUBMINISTRAMENT: 3kV
  • 2 sortides analògiques (mA)
  • Font d’alimentació universal: 20 a 250 vac i 21,5 a 250 vdc
  • Format mini: 48x96mm Profunditat: 112mm ;
  • Per a muntatge en carril DIN

DATASHEET (pdf) | MANUAL (pdf) |

Categoria: Etiqueta: