Analizator sieci elektrycznej PECA 30E

Analizatory sieci PECA 30 E są specjalnie zaprojektowane do pomiaru , monitorowania i kontroli wszystkich parametrów sieci elektrycznej.

Wyświetla 12 parametrów do wyboru z listy 44.

W pełni programowalny na klawiszach panelu przedniego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZASILANIE ANALIZATORA SIECI ELEKTRYCZNEJ 230VAC

  • Dla 3/4-przewodowych symetrycznych/niesymetrycznych sieci jednofazowych
  • Wejście: przekładnik prądowy …/1A
  • Programowalne współczynniki CT i VT
  • 3 wyświetlacze o wysokiej jasności po 4 cyfry każdy
  • 41 mierzalnych parametrów: U,V,I,f,cos,P,Q,S,Ea,Er, …
  • Wyjście cyfrowe RS485/422, komunikacja Modbus/Jbus
  • Czas odpowiedzi: 180 do 325 ms
  • Format: 96x96mm.

KARTA KATALOGOWA (pdf) | PODRĘCZNIK (pdf) |