Nadajnik sygnałów AVTN HI

Zastąpiony przez nowy model TMvA HI | AVTNv HI !!!

AVTN to przetwornik pomiarowy z wejściem AC lub napięciowym, który przyjmuje niestandardowy sygnał i przekształca go na sygnał napięciowy 0/10 lub prądowy 0-4/20mA (aktywny lub pasywny). (aktywny lub pasywny) standaryzowany izolowany sygnał wyjściowy.

DANE TECHNICZNE

PRZETWORNIK POMIAROWY PRĄDU I NAPIĘCIA AC UNIWERSALNY ZASILACZ, 4kV
IZOLACJA

  • Wejście: 0-5 A AC
  • Wyjście: 4-20 mA
  • Izolacja galwaniczna: 4 kV
  • Dokładność: < 0,3%
  • Zasilanie: 20 do 270 V i 20 do 300 V DC

DATASHEET (pdf) | MANUAL (pdf) |