Analizator sieci elektrycznych DIVA 15 TA

DIVA 15 TA jest analizatorem pomiarów izolowanych, który przetwarza parametry z sieci elektrycznych sieci elektrycznych prądu przemiennego o różnych kształtach: ciąg fal, kąt fazowy, synkopy… dla obciążeń jedno- lub trójfazowych zasilanych przez tyrystory.

Sieci jedno- lub trójfazowe, zrównoważone/niezrównoważone, 3- lub 4-przewodowe. kąt fazowy.

Pomiar rzeczywistych wartości RMS.

DANE TECHNICZNE

ANALIZATOR SIECI ELEKTRYCZNEJ CIĄG FAL I KĄT FAZOWY

  • Wejście prądowe: 1A i 5 A AC
  • Wejście napięciowe: 150 V i 500 V AC
  • Dla wszystkich typów sieci
  • Sygnały: ciąg falowy, kąt fazowy, synkopa
  • Cykl pomiarowy (20ms do 80s): w trybie ręcznym lub automatycznym
  • 3 wyświetlacze po 3 cyfry każdy
  • 28 mierzalnych parametrów: 3U, 3V, 3I, cos, f, F, P, Q, S, E…
  • Wyjście: RS 485, komunikacja Modbus
  • Format: 96x96mm

DATASHEET (pdf) | MANUAL (pdf) |