Analizator sieci elektrycznych DIVA 17

Analizatory sieci DIVA 17 są specjalnie zaprojektowane do pomiarów, kontroli i wyświetlania wszystkich parametrów sieci elektrycznych prądu przemiennego: napięć pojedynczych i siatkowych, prądów linii, mocy czynnych, biernych i pozornych, częstotliwości, cosinusów fazowych i całkowitych, prądów upływu, energii czynnych, energii mocy, częstotliwości, cosinusów fazowych i całkowitych; prądów upływu, energii czynnych IN, OUT i reaktywną.

Łatwe programowanie na płycie czołowej lub za pomocą oprogramowania komputerowego.

DANE TECHNICZNE

WYJŚCIE ANALIZATORA SIECI ELEKTRYCZNEJ: 2x RS485 ZASILANIE: 230VAC

  • Wejście prądowe: 1A i 5 A AC
  • Wejście napięciowe: 150 V i 500 V AC
  • Dla wszystkich typów sieci
  • 3 wyświetlacze po 3 cyfry każdy
  • 28 mierzalnych parametrów: 3U, 3V, 3I, cos, f, F, P, Q, S, E…
  • 2 wyjścia cyfrowe RS 485 Komunikacja Modbus/Jbus
  • Format: 96x96mm

DATASHEET (pdf) | MANUAL (pdf) |