Przetwornik sygnału CAPPLUS

CAPPLUS to przetwornik pomiarowy z wejściem stałoprądowym lub napięciowym, który akceptuje niestandardowy sygnał i przekształca go w napięcie 0/10 lub prąd 0-4/20mA (aktywny lub pasywny). (aktywny lub pasywny) standaryzowany izolowany sygnał wyjściowy.

DANE TECHNICZNE

PRZETWORNIK POMIAROWY PRĄDU STAŁEGO UNIWERSALNY ZASILACZ

  • Wejście: 4-20 mA
  • Wyjście: 4-20 mA
  • Izolacja galwaniczna: 2KV
  • Klasa dokładności: 0.2
  • Do montażu na szynie DIN
  • Zasilanie: 20 do 270 V i 20 do 300 V DC

DATASHEET (pdf) | MANUAL (pdf) |