Przetwornik sygnału CAPPLUS HI

Zastąpiony przez nowy model TMvP HI | CAPvPLUS HI !!!

CAPPLUS HI to przetwornik pomiarowy z wejściem stałoprądowym lub napięciowym, który akceptuje niestandardowy sygnał i przekształca go w napięcie 0/10 lub prąd 0-4/20mA (aktywny lub pasywny). (aktywny lub pasywny) standaryzowany izolowany sygnał wyjściowy.

DANE TECHNICZNE

NADAJNIK POMIAROWY DC UNIWERSALNY ZASILACZ IZOLACJA 4KV

  • Wejście: 4/20 mA
  • Wyjście: 4/20 mA
  • Izolacja: Wejście / Wyjście / Zasilanie: 4kV eff.
  • Obudowa: 22,5x75x120mm
  • Do montażu na szynie DIN
  • Zasilanie: 20 do 270 V i 20 do 300 V DC

DATASHEET (pdf) | MANUAL (pdf) |