Konwerter sygnałów µC 10

Zastąpiony przez nowy model TPIv 10 | µCv 10 !!!

µC 10 jest programowalnym konwerterem sygnałów, standardowo wyposażonym w funkcję symulacji miary wejściowej.

Łatwe programowanie na płycie czołowej za pomocą mikro-konsoli lub oprogramowania McVision PC.

DANE TECHNICZNE

  • Uniwersalne wejście: mA,mV,V,TC,PT100,rezystancja,…
  • Dokładność: 0,1%
  • Typowy czas reakcji: 300 ms
  • Programowalny współczynnik skali
  • Zasilanie dla czujnika dwuprzewodowego
  • Izolowane wyjście analogowe: napięciowe lub prądowe
  • Uniwersalny zasilacz: 20 do 270 V i 20 do 300 V DC
  • Do montażu na szynie DIN
  • Możliwość programowania za pomocą oprogramowania lub konsoli µconsole (opcja)

DATASHEET (pdf) | MANUAL (pdf) |