Konwerter sygnałów CAPvL2

CAPvL2 jest przetwornikiem sygnałów analogowych wyposażonym w bezpieczne wyjścia analogowe i przekaźnikowe SIL2. i wyjścia przekaźnikowe.

Montaż w szafie: zatrzaskiwanie na symetrycznej szynie DIN.

DANE TECHNICZNE

PRZETWORNIK ANALOGOWY Z PRZEKAŹNIKIEM BEZPIECZEŃSTWA SIL 2

  • 1 Wejście DC: mA, V lub 3-przewodowe Pt100
  • Zasilanie dla nadajnika dwuprzewodowego
  • 1 wyjście analogowe 4-20 mA aktywne lub pasywne
  • Opcja 2 wyjścia przekaźnikowe z zabezpieczeniem wymuszonym (styk zwierny/rozwierny)
  • Wyjście bezpieczeństwa SIL 2
  • 1 wejście logiczne do inicjalizacji alarmów i awarii SIL
  • 1 wyjście przekaźnikowe dla stanu SIL (styk N.C.)
  • Zasilanie: 20-250 Vac i 20-250 Vdc

DATASHEET (pdf) | MANUAL (pdf) |