Nadajnik sygnału TRM 2

Zastąpiony nowym modelem TRMv 2 | µCTv 200 !!

TRM2 są specjalnie zaprojektowane do pomiaru, kontroli i przesyłania wszystkich parametrów sieci elektrycznych prądu przemiennego: napięcia, prądu, mocy, energii, częstotliwości itp.

Łatwe programowanie za pomocą mikrokonsoli na panelu przednim lub oprogramowania SuperVision na PC.

Pomiar True RMS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ELEKTRYCZNY PRZETWORNIK POMIARU UNIWERSALNE ZASILANIE

  • Do zrównoważonych sieci jednofazowych lub trójfazowych z 3/4 przewodami
  • Wejście U: 175 V i 600 V AC
  • Wejście I: 1 A i 5 A AC
  • Programowalna skala i współczynniki CT/VT
  • Czas cyklu: 40ms
  • Pomiar: U, I, P, E, F, CosPhi .
  • 2 izolowane wyjścia analogowe w mA
  • Izolacja galwaniczna: WE/WY/ZASILANIE: 2kV
  • Zasilanie uniwersalne: 20 do 270 VAC i 20 do 300 VDC
  • Do montażu na szynie DIN

KARTA KATALOGOWA (pdf) | PODRĘCZNIK (pdf) |