Konwerter sygnałów µC 10 I

Zastąpiony przez nowy model TPIv 10 I | µCv 10 I !!!

µC 10 I jest programowalnym konwerterem sygnałów, standardowo wyposażonym w funkcję symulacji miary wejściowej.

Łatwe programowanie na płycie czołowej za pomocą mikro-konsoli lub oprogramowania McVision PC.

DANE TECHNICZNE

PRZEKSZTAŁTNIK PROGRAMOWALNY, WEJŚCIE CZĘSTOTLIWOŚCIOWE UNIWERSALNY ZASILACZ

  • Wejście czujnika: PNP, NPN, Namur, Logic, AC, styk, ….
  • Wyjście: 0/10V lub 0-4-20 mA
  • Programowalny współczynnik skali
  • Izolacja galwaniczna: WEJŚCIE/WYJŚCIE/PODŁĄCZENIE: 2kV
  • Dokładność: 0,025%.
  • Uniwersalny zasilacz: 20 do 270 V i 20 do 300 V DC
  • Do montażu na szynie DIN
  • Możliwość programowania za pomocą oprogramowania lub konsoli µconsole (opcja)

DATASHEET (pdf) | MANUAL (pdf) |