Konwerter sygnałów µC 10IC

Układ scalony µC 10 jest programowalnym konwerterem sygnałów, standardowo wyposażonym w funkcję symulacji miary wejściowej.

Łatwe programowanie na płycie czołowej za pomocą mikro-konsoli lub oprogramowania McVision PC.

DANE TECHNICZNE

PROGRAMOWALNY KONDYCJONER SYGNAŁU WEJŚCIE CZĘSTOTLIWOŚCIOWE/LICZNIKOWE WYJŚCIE ANALOGOWE UNIWERSALNY ZASILACZ

  • Wejście częstotliwości: NPN, PNP, logiczne, NAMUR, stykowe i zmienne do 500V
  • Wejście zliczające OR
  • Dokładność: 0,1%.
  • Programowalny współczynnik skali
  • Zasilanie dla czujnika dwuprzewodowego
  • Izolowane wyjście analogowe: napięciowe lub prądowe
  • Uniwersalny zasilacz: 20 do 250 Vac i 20 do 250 Vdc
  • Do montażu na szynie DIN
  • Możliwość programowania za pomocą oprogramowania lub dotykowej konsoli µ (opcja)

DATASHEET (pdf) | MANUAL (pdf) |