Konwerter sygnałów µC 3012

Zastąpiony przez nowy model TPIv 400 | µCv 3012 !!!

µC 3012 jest programowalnym konwerterem sygnałów, standardowo wyposażonym w funkcję symulacji miary wejściowej.

Łatwe programowanie na płycie czołowej za pomocą mikro-konsoli lub oprogramowania McVision PC.

DANE TECHNICZNE

  • Wejście: mA, mV, V.
  • Dwukierunkowe wejście prądowe i napięciowe do +/- 300 V dc
  • Dokładność: 0,1%.
  • Programowalny współczynnik skali
  • Zasilanie dla czujnika dwuprzewodowego
  • Izolowane wyjście analogowe: napięciowe lub prądowe
  • Do montażu na szynie DIN
  • Możliwość programowania za pomocą oprogramowania lub konsoli µconsole (opcja)
  • Uniwersalny zasilacz: 20 do 270 V i 20 do 300 V DC

DATASHEET (pdf) | MANUAL (pdf) |