Aïllador de senyal TPIv 5880

El TPIv 5880 és un controlador d’aïllament altament fiable dissenyat per al monitoratge de xarxes de tensió CA.

Partició galvànica entre circuit de mesura, tensió auxiliar i contactes de sortida.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

  • Xarxes de CA monofàsiques o trifàsiques de 0 a 550 V
  • Freqüència: 50 Hz a 10 kHz
  • Punt de consigna d’alarma per defecte de terra ajustable de 5 a 100 kOhms
  • Control operatiu fins i tot quan la xarxa està fora de tensió
  • Enregistrament per defecte amb restabliment automàtic o manual del zero
  • Simulació per defecte amb el polsador TEST
  • Sortides: 2 contactes de canvi PER ALARMA
  • Alimentació universal: 20 a 270 Vac i 20 a 300 Vdc

DATASHEET (pdf) | MANUAL (pdf) |

Categoria: Etiqueta: