Analitzador de xarxes elèctriques PECA 11 DC

Substituït pel nou model PECA 21 DC | DIVA 21 DC !!

Els analitzadors de xarxes de corrent continu PECA 11 estan especialment dissenyats per a la mesura, control i visualització de tots els paràmetres de les xarxes elèctriques de corrent altern: tensió, corrent, potència, energia, freqüència, etc…

Fàcil de programar a la cara frontal o mitjançant el software de PC SuperVision.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

ANALITZADOR DE XARXES ELÈCTRIQUES XARXES DC FONT D’ALIMENTACIÓ UNIVERSAL

 • Per a xarxes DC
 • Entrada actual: derivació de 100 mV
 • Entrada de tensió: 15 V i 50 V DC
 • LCD gràfic retroil·luminat
 • 5 paràmetres mesurables: U, I, P, Ein, Eout.
 • Temps de cicle: 40 ms
 • Visualització de les energies de 8 dígits en una sola línia amb
 • canvi a la unitat superior
 • Sortida: Comunicacions RS 485 Modbus/Jbus
 • Sortida Ethernet Modbus TCP/IP + servidor web embarcat
 • Font d’alimentació universal: 20 a 270 vac i de 20 a 300 vdc
 • Format: 96x96mm

DATASHEET (pdf) | MANUAL (pdf) |