Analizator mocy PECA 11 DC

Zastąpiony nowym modelem PECA 21 DC | DIVA 21 AD!!

Analizatory sieci PECA 11 DC są specjalnie zaprojektowane do pomiaru , sterowania i wizualizacji wszystkich parametrów sieci elektrycznych AC: napięcia , prądu, mocy, energii, częstotliwości itp.

Łatwo programowalny z przodu lub za pomocą oprogramowania SuperVision PC.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ANALIZATOR SIECI ELEKTRYCZNYCH SIECI BEZPOŚREDNIEJ UNIWERSALNE ZASILANIE

 • Dla sieci prądu stałego
 • Wejście prądowe: bocznik 100 mV
 • Wejście napięciowe: 15 V i 50 V DC
 • Podświetlany wyświetlacz graficzny LCD
 • 5 mierzalnych parametrów: U, I, P, Ein, Eout.
 • Czas cyklu: 40ms
 • Wizualizacja energii w 8 cyfrach w jednej linii z
 • przełącz na wyższą jednostkę
 • Wyjście: komunikacja RS 485 Modbus/Jbus
 • Wyjście Ethernet Modbus TCP/IP + wbudowany serwer sieciowy
 • Zasilanie uniwersalne: 20 do 270 VAC i 20 do 300 VDC
 • Format: 96x96mm

KARTA KATALOGOWA (pdf) | PODRĘCZNIK (pdf) |