TPIvL 10 A > Convertidor de seguretat programable SIL2

El TPIvL 10 A és un convertidor digital de seguretat programable, dissenyat d’acord amb la norma EN61508 per complir els requisits del nivell d’integritat de seguretat SIL 2..

Fàcilment programable amb el software SuperVision per a PC o a la cara frontal amb la microconsola.

Seguretat

 • Control de corrent al bucle de sortida Autodiagnòstic
 • Detecció de rotura del sensor
 • Control de les dades de configuració
 • Programació protegida per codi

Funcionalitats

 • Simulació de mesura d’entrada
 • Simulació de sortida analògica
 • Prova de posició segura

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

 • Nivell d’integritat de seguretat SIL2 segons la norma EN61508
 • Entrada universal: mA,mV,V,TC,PT100,resistència,…
 • Classe de precisió: 0,1
 • Temps de resposta típic 500 ms
 • Factor d’escala programable
 • Alimentació del sensor a 2 fils
 • Sortida analògica aïllada de tensió o corrent
 • Aïllament galvànic entre font d’alimentació/entrada/sortida analògica/sortida de relé
 • Alimentació universal de 20 a 250 vca i de 20 a 250 vcc
 • Muntatge en carril DIN
 • Programable mitjançant software o microconsola (opcional)

Opcions

 • 1 sortida analògica aïllada > TPIvL 10 A
 • 2 sortides de relé inversor > TPIvL 10 AR
 • Sortida digital aïllada RS485 2 fils protocol Modbus/Jbus > TPIvL 10 ARN

Conformitat

 • Directiva DBT 2014/35/UE > EN 61010-1
 • Directiva EMC 2014/30/UE > EN 61326-1 
 • Integritat de seguretat SIL2 segons IEC61508:2010

DATASHEET (pdf) | MANUAL (pdf) |

Categoria: Etiqueta: