Convertidor de senyal TPItL 10

El TPIt L 10 és un convertidor de senyal de seguretat programable, dissenyat segons la norma EN61508 per complir els requisits del nivell d’integritat de seguretat SIL 2.

Fàcil de programar amb el software de PC SuperVision o a la cara frontal amb una micro-consola

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

CONVERTIDOR PROGRAMABLE DE SEGURETAT SIL2, ENTRADA UNIVERSAL I ALIMENTACIÓ

  • Nivell d’integritat de seguretat SIL2 segons la norma EN61508
  • Entrada universal: mA,mV,V,TC,PT100,resistència,…
  • Precisió: 0,1%
  • Temps de resposta típic: 500 ms
  • Factor d’escala programable
  • Alimentació per a sensors de 2 fils
  • Sortida analògica aïllada (tensió o corrent)
  • Font d’alimentació universal: 20 a 270 vac i de 20 a 300 vdc
  • Per a muntatge en carril DIN
  • Programable per software o μconsole (opcional)

DATASHEET (pdf) | MANUAL (pdf) |

Categoria: Etiqueta: