Convertidor de senyal TMv 10

El TMv 10 és un convertidor digital configurable mitjançant un conjunt de 8 interruptors situats darrere de la cara frontal, permetent la selecció de tipus d’entrada i sortida i calibres, sense necessitat de cap altra configuració.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

  • Entrada universal: mA, mV, V, Pt100, TC, resistència,…
  • Selecció del tipus d’entrada i calibrable per interruptor
  • Sortida analògica aïllada 0-4-20 mA o 0-10 V
  • Alimentació per a sensors de 2 fils
  • Font d’alimentació universal: 20 a 250 vac i de 20 a 250 vdc

DATASHEET (pdf)