Konwerter sygnałów TMv 10

TMv 10 jest konwerterem cyfrowym, konfigurowanym za pomocą zestawu 8 przełączników umieszczonych za przednią ścianą, umożliwiających wybór typu i kalibru wejścia i wyjścia, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek innych ustawień.

DANE TECHNICZNE

  • Wejście uniwersalne: mA, mV, V, Pt100, TC, rezystancja,…
  • Wybór typu wejścia i kalibracji przełącznika
  • Izolowane wyjście analogowe 0-4-20 mA lub 0-10 V
  • Zasilanie dla czujnika dwuprzewodowego
  • Uniwersalny zasilacz: 20 do 250 Vac i 20 do 250 Vdc

DATASHEET (pdf)