Interruptor de valor límit DASv 10

El DASv 10 és un detector de llindar programable, equipat de sèrie amb un mode de simulació que permet validar la configuració o instal·lació.

Fàcil programable a la cara frontal amb la microconsola lcd o mitjançant programari SlimSet PC.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

  • DETECTOR DE PUNT DE CONSIGNA ENTRADA UNIVERSAL I ALIMENTACIÓ SENSE PANTALLA
  • Entrada universal: mA,mV,V,TC,PT100,resistència,…
  • Precisió: 0,1%
  • Temps de resposta típic: 150 ms
  • Factor d’escala programable
  • Subministrament per a sensors de 2 fils
  • Sortida: 2 relés programables
  • Font d’alimentació universal: 20 a 270 vac i de 20 a 300 vdc
  • Per al muntatge ferroviari DIN
  • Programable a la cara frontal amb la µconsola tàctil (opció)

FULL DE DADES (pdf) | MANUAL (pdf) |