Divisor de senyal 4-20 mA µCv 12

El µCv 12 és un duplicador de bucle de 4-20 mA que proporciona dos senyals de sortida aïllats idèntics de 4-20 mA. Cada canal funciona de manera independent i està aïllat dels altres per evitar la interacció entre canals.

L’aïllament galvànic entre el subministrament, l’entrada i les sortides analògiques elimina els llaços de terra, redueix el soroll i bloqueja els senyals transitoris.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

  • Entrada: 4-20 mA
  • 2 sortides analògiques aïllades 4-20 mA actives/passives
  • Precisió: 0,1%
  • Alimentació per a sensors de 2 fils
  • Detecció de trencament del sensor (valor de retorn: 0 mA)
  • Font d’alimentació universal: 20 a 270 vac i de 20 a 300 vdc

DATASHEET (pdf)