Aïllament alimentat per bucle prim extra ELITs 2

L’ELITs 1 resol problemes clau comuns que es poden produir en els bucles de mesura i redueix el rebuig de les pertorbacions induïdes en els cables.

Aplicacions: aïllament de bucles de corrent, aïllament de transmissors de mesures de les plaques PLC, aïllament de senyals de 4-20mA dels termoparells, que poden tenir problemes d’aïllament quan la temperatura augmenta…

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

AÏLLAMENT DE BUCLE AUTO-ALIMENTAT D’1 CANAL EN CARCASSA EXTRA PRIMA 7,2 mm

  • Sense font d’alimentació
  • Precisió: +/- 0,1 %
  • Temps de < resposta 2 ms
  • Caiguda < de línia baixa 1,5 V
  • Aïllament entre entrada/sortida: 2 Kv 50Hz 1 mn
  • Mides: 7,2 x 114 x 114 mm
  • Per a muntatge en carril DIN

DATASHEET (pdf) | manual (pdf) |

Categoria: Etiqueta: