µCAL > MicroCalculadora per a senyals analògics

El µCAL és una MicroCalculadora per a senyals analògics, s’incorpora un mòdul de matemàtiques amb 3 entrades analògiques aïllades.

Fàcil de programar amb el software SuperVision per a PC o a la cara frontal amb una microconsola LCD

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

  • 3 entrades mA o V aïllades entre si
  • Càlcul a 1, 2 o 3 entrades mitjançant constants, funcions matemàtiques i intermedis
  • càlculs.
  • Funció d’integració en el càlcul
  • Alimentació per a sensor de 2 fils 19 V 60 mA
  • Sortida analògica aïllada 4-20 mA
  • Font d’alimentació universal: 20 a 270 vac i de 20 a 300 vdc
  • Per a muntatge en carril DIN
  • Programable per software o μconsole (opcional)

DATASHEET (pdf) | MANUAL (pdf) |