Kalkulator sygnałów µCAL

µCAL jest mikrokalkulatorem dla sygnałów analogowych, zawierającym moduł matematyczny z 3 izolowanymi wejściami analogowymi.

Łatwe programowanie za pomocą oprogramowania SuperVision PC lub na przedniej ściance za pomocą mikrokonsoli LCD

DANE TECHNICZNE

  • 3 wejścia mA lub V izolowane od siebie
  • Obliczenia na 1, 2 lub 3 wejściach z wykorzystaniem stałych, funkcji matematycznych i pośrednich
  • obliczenia.
  • Funkcja całkowania w obliczeniach
  • Zasilanie dla czujnika 2-przewodowego 19 V 60 mA
  • Izolowane wyjście analogowe 4-20 mA
  • Uniwersalny zasilacz: 20 do 270 V i 20 do 300 V DC
  • Do montażu na szynie DIN
  • Możliwość programowania za pomocą oprogramowania lub konsoli µconsole (opcja)

DATASHEET (pdf) | MANUAL (pdf) |