ELRv20-30 SFERE > Relés Diferencials TIPUS A

Els Relés Diferencials ELRv20-30 SFERE són relés limitadors de corrent de fuites a terra de Tipus A.

Combinats amb un toroïdal de mesura i un disjuntor, es poden utilitzar en xarxes TT, IT i TNS de baixa tensió per realitzar les funcions següents:

 • Protecció contra contactes directes
 • Protecció addicional contra contactes indirectes
 • Limitació del corrent de fuites
 • Protecció contra incendis

La seva immunitat reforçada i la seva tècnica de mesura TRMS garanteixen la màxima seguretat i continuïtat del funcionament elèctric, evitant desconnexions intempestives. A més, disposen d’una sortida de prealarma que permet anticipar les fallades d’aïllament sense que es produeixin talls indesitjats.

Els ELRv30 i ELRv31 disposen d’una funció de reconnexió automàtica per mantenir la continuïtat de servei necessària en determinades instal·lacions sensibles o aïllades.

Característiques i Avantatges

 • Pantalla LCD
 • Sensibilitat programable
 • 2 sortides de relé: alarma principal + reconnexió o contacte de fi de cicle de prealarma
 • Prova d’ alarma i rearmament mitjançant teclat o comandament extern
 • Prova de connexió amb toroïdal
 • Funció de rearmament automàtic

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

 • Ajust del temporitzador
 • Ajust del disparador
 • Ajust de la sensibilitat (I∆n) : 0.030 – 0.1 – 0.2 – 0.3 – 0.5 – 1 – 2 – 3A
 • Ajust de la histèresi
 • Sortides d´alarma: 1 contacte RT per alarma, 8A/250Vac en càrrega resistiva
 • Control extern
 • Temperatura de funcionament: -5 a +55°C
 • Grau de protecció: IP20
 • Aïllament: 2kV-50Hz-1min (entre alimentació i sortides)
 • Muntatge en armari sobre carril DIN simètric
 • Alimentació auxiliar universal: 20 a 250Vac i 20 a 250Vdc

Opcions

 • Sortida digital RS485 Protocol Modbus/Jbus

Compliment normatiu

 • IEC 610008-1
 • IEC 60755

DATASHEET (pdf) | MANUAL (pdf) |

Categoria: Etiqueta: