Transmissor de senyal µTAC100 400HZ

El µTAC100 400HZ és un transmissor de mesura digital per a xarxes de 400HZ.
Dissenyat per controlar, visualitzar i mesurar tots els paràmetres de CA
xarxes elèctriques.

Fàcil programació per micro consola mitjançant el software de PC SuperVision.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

  • Xarxa de 400 Hz: 3/4 fils equilibrats monofàsics o trifàsics
  • U entrada: 175 V i 600 V AC
  • I entrada: 1 A i 5 A AC
  • Ràtios d’escala i CT/VT programables
  • Temps de cicle: 55 ms
  • Mesura: U, I, P, E, F, CosPhi.
  • Sortida mA aïllada
  • Aïllament galvànic: entrada/sortida/alimentació: 2kV
  • Muntatge en carril DIN.

DATASHEET (pdf) | MANUAL (pdf) |