Transmissor de senyal TMvA

El TMva és un transmissor de mesura per a l’entrada de corrent o tensió CA que accepta un senyal no estàndard i el converteix en un voltatge de 0/10V o un senyal aïllat estandarditzat de corrent 0-4/20mA – actiu o passiu- estandarditzat.

Selecció interna dels calibres d’entrada i sortida per jumpers, accessible darrere de la cara frontal.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

TRANSMISSOR DE MESURA CA FONT D’ALIMENTACIÓ UNIVERSAL

  • Entrada: 0-5 A AC
  • Sortida: 4/20mA
  • Aïllament: Entrada / Sortida / Alimentació: 3kV eff.
  • Habitatge: 22.5x75x120mm
  • Per a muntatge en carril DIN
  • Alimentació: de 20 a 270 vac i de 20 a 300 Vdc

DATASHEET (pdf) | MANUAL (pdf) |