Transmissor de senyal TRM3 2A 400HZ

El TRM3 2A 400HZ és un transmissor de mesura digital per a xarxes de 400HZ. Dissenyat per controlar, visualitzar i mesurar tots els paràmetres de les xarxes elèctriques de CA.

Fàcil programació per micro consola mitjançant el software de PC SuperVision.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

  • Per a tot tipus de xarxes elèctriques de CA de 400 Hz
  • Totalment programable (CT, VT, … programable)
  • Entrada: En = 1 i 5A ; Un = 150 / 500Vac
  • Temps de resposta: 120ms
  • Aïllament galvànic: IN/OUT/SUBMINISTRAMENT: 2kV
  • Mesures: U,V, I,cos,f,P, Q,S,E act., E react. …
  • 2 sortides analògiques aïllades en mA
  • Format mini: 48x96x112 mm
  • Per a muntatge en carril DIN

DATASHEET (pdf) | MANUAL (pdf) |

Categoria: Etiqueta: