TRMv2 A > Transmissor Digital de Mesures TRMS per a xarxes equilibrades monofàsiques o trifàsiques sortida analògica

El Transmissor Digital de Mesures TRMS per a xarxes equilibrades monofàsiques o trifàsiques TRMv2 A està especialment dissenyat per al mesurament, control i transmissió de tots els paràmetres de les xarxes elèctriques de CA : tensió, corrent, potència, energia, freqüència, etc…

Fàcil de configurar mitjançant el software SlimSet per a PC mitjançant un cable USB/µUSB estàndard o una microconsola LCD tàctil.

Adequat per a xarxes elèctriques pertorbades, veritable mesura RMS.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

  • Per a xarxes elèctriques equilibrades mono o 3 fases de 3/4 filferro
  • Totalment programable (CT, VT, … programable)
  • Entrada: En = 1 i 5A ; Un = 100/190/440/600 Vac
  • Temps de cicle: 40 ms
  • Partició galvànica: IN / OUT / SUBMINISTRAMENT: 3kV
  • 16 paràmetres mesurables
  • 1 sortida analògica (mA)
  • Font d’alimentació universal: 20 a 250 vac i 21,5 a 250 vdc
  • Format mini: 48x96mm Profunditat: 112mm ;
  • Per a muntatge en carril DIN

DATASHEET (pdf) | MANUAL (pdf) |

Categoria: Etiqueta: