El transmissor de senyal TRMS TMLB-WS1 mesura potència xarxes monofàsiques en shunt

La sèrie TMLB de transmissors de senyal TRMS està dissenyada per processar mesures industrials: pressió, temperatura, velocitat, potència, corrent, tensió i freqüència…

Banda ampla en freqüència.

Aplicacions

 • Variador de velocitat
 • Controlador de potència
 • Calefacció per inducció

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

 • TRMS: mesura de RMS veritable
 • Xarxa: monofàsica
 • Entrada de corrent: en derivació 0-100 mV (no subministrat)
 • Entrada de voltatge:
 • Freqüència: DC a 1 kHz
 • Sortida: 4-20 mA
 • Escala:
 • Entrada/sortida/alimentació d’aïllament galvànic: 2kV rms 50Hz 1mn
 • Classe 0,5
 • Muntatge en carril DIN

Opcions

 • Sortida passiva 4-20mA
 • Aïllament de 5 Kv

DATASHEET (pdf)