Analizator sieci elektrycznej PECA 15E

Analizatory sieci PECA 15 E są specjalnie zaprojektowane do pomiaru kontrola i wizualizacja wszystkich parametrów sieci elektrycznych prądu przemiennego: napięcia proste i zazębione, prądy liniowe, moce czynne, bierne i pozorne pozorna, częstotliwość, cosinus na fazę i suma; prąd upływu, energie czynne IN, OUT i reaktywne

Łatwo programowalny z przodu lub w oprogramowaniu PC.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZASILANIE ANALIZATORA SIECI ELEKTRYCZNEJ 230Vac

  • Wejście prądowe: 1A i 5A AC
  • Wejście napięciowe: 150 V i 500 V AC
  • Dla wszystkich typów sieci
  • 3 ekrany po 3 cyfry każdy
  • 28 mierzalnych parametrów: 3U, 3V, 3I, cos, f, F, P, Q, S, E…

KARTA KATALOGOWA (pdf) | PODRĘCZNIK (pdf) |