Nadajnik sygnałów AVTN

Zastąpiony przez nowy model TMvA | AVTNv !!!

AVTN to nadajnik pomiarowy z wejściem AC lub napięciowym, który akceptuje
niestandardowy sygnał i przekształca go na napięcie 0/10 lub prąd 0-4/20 mA
(aktywny lub pasywny) standaryzowany izolowany sygnał wyjściowy.

DANE TECHNICZNE

PRZETWORNIK POMIAROWY PRĄDU I NAPIĘCIA AC UNIWERSALNY ZASILACZ

  • Wejście: 0-5 A AC
  • Wyjście: 4-20 mA
  • Izolacja galwaniczna: 2 kV
  • Dokładność: < 0,3%
  • Zasilanie: 20 do 270 V i 20 do 300 V DC

DATASHEET (pdf) | MANUAL (pdf) |