Transmissor de senyal AVTN

Substituït pel nou model TMvA | AVTNv !!

L’AVTN és un transmissor de mesura de CA o voltatge que accepta un
senyal no estàndard i el converteix en un voltatge 0/10 o corrent 0-4/20mA
Senyal de sortida aïllat estandarditzat (actiu o passiu).

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

TRANSMISSOR DE CORRENT CONTINU I TENSIÓ FONT D’ALIMENTACIÓ UNIVERSAL

  • Entrada: 0-5 A AC
  • Sortida: 4-20 mA
  • Aïllament galvànic: 2 kV
  • Precisió: < 0,3%
  • Alimentació: de 20 a 270 vac i de 20 a 300 vdc

DATASHEET (pdf) | MANUAL (pdf) |